Viser musklar og vil bli tilfredsstilt i aksjeforhandlingane

Kor vidt kommunen skal be Kvinnherad Energi hevda forkjøpsretten til dei tjue prosentane aksjar i Kvinnherad Breiband, kjem an på kor tilfredsstilt kommunen blir etter ei komande utgreiing av eksisterande aksjonæravtale.